Want a cover made that we dont have? Click here to request on our fan page!pag binato ka ng bato batuhin mo ng tinapay sama mo na pati garapon para masabi na generous kana care ka pa dahil ayaw mo madumihan ang tinapay naibabato mo sa kanya dahil dito mabait ka talaga...:)

pag binato ka ng bato batuhin mo ng Profile Facebook Covers

Pag Binato Ka Ng Bato Batuhin Mo Ng Tinapay Sama Mo Na Pati Garapon Para Masabi Na Generous Kana Care Ka Pa Dahil Ayaw Mo Madumihan Ang Tinapay Naibabato Mo Sa Kanya Dahil Dito Mabait Ka Talaga...:)pag binato ka ng bato batuhin mo ng tinapay sama mo na pati garapon para masabi na generous kana care ka pa dahil ayaw mo  madumihan ang tinapay naibabato mo sa kanya dahil dito mabait ka talaga...:)

Select this box to make this your profile cover!CommentsFacebook Covers Information

FirstCovers.com © 2015 - FirstCovers.com is not affiliated with facebook. - [email protected]
Disclaimer: This site is 100% user uploaded. Have a complaint? Please use our DMCA